Het bestuur van Schietvereniging Integratie bestaat uit:

Wim Claassens   1e Penningmeester en verenigingswapens beheerder 
Ashok Persad     Voorzitter, Schietinstructeur, veiligheidsfunctionaris en verenigingswapens beheerder
Piet Kuijt           2e Penningmeester, Algemeen bestuurslid

Vikash Mirchi     Secretaris, Verenigingswapens beheerder, BHV/EHBO

Schietvereniging integratie 97 heeft een bestuur bestaand uit zes leden.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
Het bestuur als geheel bepaald het beleid van de vereniging en de uitvoering hiervan.
Ieder bestuurslid heeft daarnaast zijn/ haar eigen kerngebied.

Buitengewoon bestuursleden:

Marlon Voorn  Schietmaterialen beheerder
Peter van de Hout Verenigingscompetitie
Kishan Baladien Feestcommissie
Kishan Baladien Website beheerder


Dienstdoend bestuurslid:
Het (buitengewoon-) bestuurslid dat de leiding heeft tijdens een verenigingsavond, of activiteit, is het dienstdoend bestuurslid. Deze persoon is op dat moment eindverantwoordelijk voor de activiteiten en de veiligheid binnen de vereniging. Ook de opvang van bezoekers en aspirant leden vallen onder de verantwoordelijkheid van het dienstdoend bestuurslid.

Schietinstructeur & verenigingswapens beheerder:
Tijdens iedere verenigingsopening waarop er geschoten wordt is er een Schietinstructeur aanwezig. Deze persoon is verantwoordelijk voor alles wat op de schietbaan gebeurd. Een ieder lid dat de banen op wil doet dit met toestemming van de Schietinstructeur . Niet leden mogen alleen met toestemming van het dienstdoend bestuurslid de baan op.

De taken van de verenigingswapens beheerder zijn:
- Registratie van uitgifte verenigingswapens;
- Controle toestemming voor gewenste schietdiscipline;
- Zorg dragen voor het tellen van scores door andere leden;
- Registreren van disciplines geschoten en de daarbij behorende scores.