Clubavonden
Onze vaste clubavond houden we wekelijks op woensdagavond van 19.00 - 23.00 uur aan De Werf 60 in Den Haag.
Tussendoor kan men ook te recht. Men huurt dan een baan tegen een gereduceerd tarief.
Bovendien bestaat de mogelijk om één keer in de veertien dagen bij sv. OKK aan de Veenbes 15 in Wateringen extra te komen trainen.


Clubcompetitie
Jaarlijks doen de leden mee aan de Clubcompetitie. Binnen iedere discipline is er een 1e, 2e en 3e prijs te behalen.
De prijsuitreiking vindt altijd op de laatste clubavond van het jaar plaats. Dit wordt altijd gecombineerd met het kerstschieten.


Evenementen

2 keer per maand vindt er in Wateringen sv. OKK op de zaterdagen zwartkruitschieten plaats.
De zwartkruit schutters gaan met historische wapens of een replica terug in de tijd.
Voorafgaand aan de Paasdagen, Sinterklaas en de Kerstdagen hebben we schietavonden, welke openstaan voor familie en vrienden.
Deze vormen eveneens de mogelijkheid nader met de schietsport en ons kennis te maken.