Beste schutter,

 

De AVG staat voor Algemene  Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening bepaalt welke gegevens wij van u mogen bewaren en wat wij er mee mogen doen en wat niet. Het gaat dus om uw privacy.

U heeft daar toestemming voor gegeven bij aanmelding van Schietvereniging Integratie 97.

Wij slaan alleen uw NAW gegevens ( Naam, Adres en Woonplaats), uw telefoonnummer(s) en een e-mail adres.

Wij bewaren deze gegevens voor communicatie met u (bellen, email  )

Bij opzegging worden uw gegevens direct uit ons systeem verwijderd.

Wij willen u graag met deze brief wijzen op uw rechten als persoon aangaande uw gegevens bij Integratie 97, u als schutter heeft recht op.

 

1)        Inzage in uw gegevens

2)        Wijziging van uw gegevens

3)        Wissen van uw gegevens (recht op vergetelheid)

4)        Beperking van de gegevens

5)        Overdraagbaarheid van gegevens

6)        Bezwaar

7)        Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op               

geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (dus altijd een   menselijke beslissing bij verwerking van uw gegevens.

Voor aanvullende informatie omtrent AVG KNSA klik op link. 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur Schietvereniging Integratie 97.