Disciplines bij Integratie'97 zijn:

  • Luchtgeweer/-pistool
  • Klein kalibergeweer/-pistool/-revolver en
  • Groot kaliberpistool/-revolver (hetzijcentraalvuur- of zwartkruitgeweer)

Nieuwe (aanstaande) leden of introducees

Deze moeten de eerste keer dat ze bij ons komen kennis maken met de voorzitter. Dit is nodig om een wederzijdse indruk te krijgen van de desbetreffende persoon en de vereniging.
Na deze eerste kennismaking kunnen onder deskundige leiding enige proefschoten worden afgevuurd, op de discipline “luchtgeweer 12 meter”, in geknielde houding.

Waarom eerst met een luchtwapen?

Omdat luchtwapens het minst gevaarlijk zijn, let wel, niet ongevaarlijk! En dit is voor mensen die voor het eerst een wapen hanteren uiterst belangrijk. Verwondingen met een luchtwapen kunnen variëren van licht tot zwaar. Word je bijvoorbeeld in je oog geraakt, dan ben je dat oog waarschijnlijk kwijt. Klein kaliber verwondingen zijn zeer ernstig en kunnen zelfs dodelijk zijn.

Groot kaliber wapens verwonden, als je pech hebt, zeer zwaar en meestal is een dergelijk schot dodelijk. Dit klinkt misschien wat luguber. Wij willen niemand bang maken, maar de mensen dienen zich goed te realiseren dat de wapens - waar wij hier gezellig onze serie mee schieten - elders in de wereld worden gebruikt om in oorlogen dood en verderf te zaaien.
Wapens worden nog steeds gemaakt om mens en dier uit te schakelen en daarom kunnen we het goede wapen slecht onderscheiden van het kwade!

Van luchtwapens tot vuurwapens

Als introducees enige keren ter kennismaking zijn geweest, moeten ze of lid worden of afhaken. In het begin wordt men door onze deskundige schietinstructeurs begeleid om houding, schiettechniek en wapenkennis - althans de basis daarvan - bij te brengen. Door de baancommandant wordt de schutter in de gaten gehouden, op uitstraling en schietgedrag. Als je na enige tijd een zelfverzekerde en betrouwbare indruk hebt gewekt, mag je ook zelfstandig schieten.

Als je eenmaal zo ver bent en na enige tijd geen aanmerkingen op je gedrag zijn, dan bestaat de mogelijk om met vuurwapens te gaan schieten.
Echter ... vele schutters blijven het luchtwapen trouw, anderen stappen over op vuurwapen, dat is een ieder zijn/haar vrije keus. Ook de financiële kant speelt natuurlijk een rol, de aanschaf van een wapen even buiten beschouwing latend. Luchtwapens zijn net zo duur als vuurwapens. Het schieten met een luchtwapen is relatief goedkoop ten opzichte van dat met vuurwapens. Hoe zwaarder het kaliber, hoe duurder het per schot wordt.
Het doel is altijd het zelfde. We schieten allemaal op een kartonnen of elektronische schijf en de uiteindelijke score bepaalt het resultaat. Of je dat nu met een kanon of een luchtpistool doet.

Regels

Goedgekeurde wapens

Omdat luchtwapens vrij te koop zijn (enkele typen uitgezonderd), willen sommige nieuwe leden na verloop van tijd nog wel eens een luchtwapen of wat daar voor door moet gaan, van huis meenemen.

Het zal duidelijk zijn, dat je zulke onbetrouwbare rommel NOOIT mee mag nemen naar een serieuze schietvereniging. Omdat het niet is toegestaan, met afwijkende types te schieten en zeker niet op wedstrijden. Een goed wapen moet aan bepaalde K.N.S.A. U.I.T.- reglementen voldoen. De aanschaf van een goedgekeurd wedstrijdwapen is van groot belang.
De mogelijkheid bestaat altijd van de verenigingswapens gebruik te maken.
Tot de aanschaf van een eigen wapen kan je altijd nog op een later tijdstip overgaan.

Een serie schieten

Als je zelfstandig mag schieten moet je, nadat je je hebt ingeschreven voor de serie, melden bij de baancommandant. Hij/zij weet welke baan je voor jouw discipline kunt nemen.
Nadat de baancommandant je een baan heeft toegewezen, kun je een wapen uit het
rek halen en je serie schieten. Volg altijd stipt de aanwijzingen van de baancommandant op en wees zuinig op het verenigingswapen. Het zijn kostbare spullen.

Pak het wapen zoveel mogelijk bij het voorhout vast en NIET aan de geblauwde loop, want door de hoge zuurgraad van de handen is de kans op roesvorming zeer groot. Zet het wapen na gebruik weer terug in het rek. Als je met je wapen bezig bent, hetzij schieten, laden of ontladen, moet het wapen TEN ALLE TIJDEN MET DE LOOP NAAR DE KOGELVANGER GERICHT BLIJVEN! Dit betreft niet alleen vuurwapens, maar geldt voor alle wapens.

Mocht je een weigeraar krijgen, wat wel eens bij luchtwapens voorkomt, dan moet er iets aan het wapen gedaan worden: slede naar achteren, magazijn er uit, trommel open of iets dergelijks. De vuurmond moet naar voren op de kogelvanger gericht worden! Let hier dus op en nooit in de loop kijken. Zet nooit een geladen wapen weg!

Laat je schietmateriaal niet onbeheerd achter. Als je tijdens het schieten merkt dat het vandaag niet zo goed gaat als anders, omdat je misschien je dag niet hebt, ruim dan gewoon alles op en meld je bij de baancommandant af. Probeer het een andere keer, bijvoorbeeld na een ingelaste pauze.

Als je klaar bent met je serie

Dan rustig de baan verlaten, je afmelden, je schietmateriaal opruimen en je wapen met GEOPENDE GRENDEL IN HET REK ZETTEN. Handwapens in koffer of tasje terug brengen bij de inschrijf tafel.

Als je na een bepaalde tijd met vuurwapens wil gaan schieten, wordt er eerst in het bestuur overleg gepleegd. Er staat geen vaste tijd voor. Men kijkt of je serieus met de schietsport bezig bent, betrouwbaar over komt en capabel wordt geacht met vuur te schieten.

En buiten het schietcomplex?

ALLES wat men doet met vuurwapens buiten het schietcomplex is
TEN STRENGSTE VERBODEN, ZOLANG JE NOG GEEN EIGEN WAPENVERLOF BEZIT.
Klein kaliber patronen mogen absoluut niet mee naar huis worden genomen! Dan kan je verboden wapenbezit ten laste worden gelegd. Een zware boete of hechtenis met plaatsing op de zwarte lijst is het gevolg! De schietsport kan je dan voorgoed vaarwel zeggen.

Alcohol gebruik

Dan krijgen we het drankgebruik, of misbruik hoe je het noemen wilt. Bij de oprichting van onze vereniging heeft het bestuur enige huishoudelijke reglementen ingesteld. En dat houdt in dat er tijdens het schieten en voorafgaand aan het schieten, het verboden is om alcoholische dranken te nuttigen. Bij constatering kan de toegang tot de schietbaan worden ontzegd. Let hier dus op!

Een eigen vuurwapen aanschaffen

Mensen die bij ons meer dan een jaar lid zijn en waarvan is aangetoond dat ze een echte sportschutter zijn en dat het echt - in hart en ziel - hun hobby is geworden, kunnen een eigen vuurwapen aanschaffen. Zij worden dan beoordeeld door een ballotagecommissie, in dit geval ons bestuur. Na goedkeuring kunnen ze bij de politie afdeling Bijzondere Wetten een eigen wapenverlof voor het desbetreffende wapen aanvragen. Het wapen mag alleen bij een erkende wapenhandel gekocht worden. Dat verlof houdt in dat je het wapen thuis in beheer mag hebben (voor bv. onderhoud) en via de kortste weg van en naar de schietvereniging of wedstrijden mag transporteren. Het wapen dient in een goed afgesloten tas of koffer vervoerd te worden.

Een eigen wapen beheren

Thuis moet je het wapen veilig achter slot en grendel opgeborgen worden, zo veel mogelijk inbraakvrij. Het is raadzaam om de rest van je gezin zo min mogelijk met je wapen of wapens te confronteren, want zij zijn niet deskundig m.b.t. jouw hobby. Als je thuis gaat schieten, doe dat dan zo veel mogelijk in een afgesloten ruimte, schuur, zolder of kelder die je goed kunt afgrendelen.

Dat je de schietsport beoefend is gewoon een eerlijke zaak, een teken dat je een oprecht en betrouwbaar persoon bent. Maar loop er niet mee te koop. Er zijn schuttters die met tassen en jassen lopen letterlijk helemaal volgeplakt met stikkers en badges, zogezegd een wandelend reclamebord. Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen. Dus beter zo onopvallend mogelijk naar de club of wedstrijd gaan. Bij ons zijn er schutters die hun spullen bijvoorbeeld in een dokterskoffer of in een gereedschaptas van een loodgieter vervoeren. Er zijn ook speciale wapenkoffers waar 1 of 2 luchtwapens in vervoerd kunnen worden. Aan de buitenkant kan men niet zien wat er in zit.
Het lijkt op een keyboardkoffer.